Furnea.nl

Privacy Policy

Bij Furnea.nl respecteren wij de privacy van alle gebruikers van de site. Wij dragen de grootste zorg voor de persoonlijke informatie die onze klanten in vertrouwen aan ons verschaffen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor vragen omtrent de bestellingen en om de bestellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor andere toepassing zullen wij de gegevens uitsluitend met toestemming van de eigenaar gebruiken. Furnea.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en alleen beschikbaar stellen voor betrokkenen omtrent de bestelling.

Furnea.nl gebruikt alleen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden

Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens in te voeren om de bestelling in behandeling te nemen en jou op de hoogte te kunnen houden van de voortgang.
- Om de website zo goed mogelijk te personaliseren en producten aan te bevelen die je waarschijnlijk interessant vindt slaan wij, met jouw toestemming, gegevens op die betrekking hebben op jouw persoonlijke voorkeuren en je bestelling. Zo kunnen wij het winkelen voor jou zo aangenaam mogelijk maken.
- Wij gebruiken met jou toestemming de gegevens om je in te lichten over ontwikkelingen omtrent Furnea.nl en om je op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen. Indien je hier niet van gediend bent kun je jezelf eenvoudig afmelden via de hyperlink in de e-mails.
- Bij het aanmaken van een account bewaren wij je persoonlijke gegevens op een Secure Server. Wij slaan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens op zodat je niet bij elke nieuwe bestelling je gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
- Furnea.nl gebruikt de gegevens van de site en de terugkoppeling van de bezoekers om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
- Wanneer je een bericht achterlaat op onze site, kun je zelf beslissen of je je naam of andere persoonlijke gegevens vermeldt. Wij willen graag de mening van onze bezoekers weten maar houden het recht om publicaties die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet openbaar te publiceren.
- Bij deelname aan een actie of prijsvraag hebben wij je naam, adres en e-mailadres nodig. Hiermee kunnen wij de actie uitvoeren, de winnaar(s) bekendmaken en de respons van onze bezoekers meten.

Je kunt je persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwen

Furnea.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en zal je gegevens alleen ter schikking stellen aan de betrokkenen omtrent je bestelling. Furnea.nl verplicht haar werknemers en betrokkenen om vertrouwelijk om te gaan met je persoonlijke gegevens en deze te respecteren. Wij respecteren onze klanten en waarderen het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. Furnea.nl zal daarom ook de persoonlijke gegevens van haar klanten ten alle tijden beschermen en vertrouwelijk behandelen.

Cookiebeleid

Furnea.nl maakt gebruikt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Door het gebruik van deze cookies ontvang je niet voortdurend dezelfde informatie en hoef je bepaalde gegevens niet opnieuw in te voeren. Wanneer je de browser afsluit worden de meeste cookies verwijderd. Sommige cookies blijven echter wel opgeslagen op je harde schijf. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt of dat je melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en om onze website to goed mogelijk te optimaliseren maken wij gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Dit programma maakt ook gebruik van cookies.

Voor vragen over de Privacy kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@furnea.nl. Je hebt altijd het recht om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Onze klantenservice helpt je graag als het gaat om het opvragen of wijzigen van je gegevens. Als er wijzigingen in onze Privacy Policy worden aangebracht kun je op deze pagina altijd de meest recente informatie vinden.