Furnea.nl

Disclaimer

Furnea.nl neemt alle verantwoordelijkheid, voor zover dat redelijk is, dat de informatie die de website verschaft juist en up-to-date is. De website is voornamelijk gericht op de Nederlandse en Belgisch MKB en particulieren. De aangeboden producten en diensten zijn afgestemd volgens Nederlandse voorschriften. Op de raadpleging van Furnea.nl en enkele aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst op de pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Furnea.nl en het Nederlandse recht.

Hyperlinks

Sommige hyperlinks verwijzen naar externe informatie bronnen waar Furnea.nl geen controle heeft over de inhoud daarvan. Bezoeker leggen op eigen risico een verbinding met deze externe website en verplichten zich daarbij te houden aan de Algemene Voorwaarden die bij deze sites gelden.