Disclaimer

Wij doen er alles aan om de website up-to-date te houden

Furnea neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. 

Deze website richt zich met name tot Nederlandse en Belgische MKB en particulieren. De in deze site genoemde producten en diensten zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene voorwaarden van Furnea B.V. en het Nederlands recht.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Furnea geen controle heeft. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.